Integritetspolicy

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i en dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (exempelvis IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. En personuppgiftsansvarig kan till exempel vara en kommun, myndighet, organisation eller ett företag.

Hos NSDesign ansvarar Paul Egertsen för de personuppgifter som företaget hanterar. Du når enklast personuppgiftsansvariga via e-post info@nsdesign.se. Har du frågor kring dina personuppgifter så kontakta oss.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket syfte?

När du besöker sidan och accepterar alla cookies så sparar vi ditt IP nummer med hjälp av Google Analytics. Detta för att kunna analysera trafiken på vår hemsida samt ha en förståelse för hur vi kan göra sidan bättre.

När du anmäler dig till en begär offert eller skickar in något annat formulär via vår webbplats sparar vi de uppgifter du lämnar in till oss i form av:

Namn
E-postadress
Telefonnummer
Samt den övriga informationen du skriver

Detta gör vi för att kunna erbjuda dig bästa möjliga erbjudanden enligt dina önskemål.
Vi sparar denna informationen under offerttiden och ytterligare 2 månader innan vi tar bort informationen från vår server.